Velkommen til PLATTFORM shift+


[feature_headline type=”center” level=”h6″ looks_like=”h2″ ]Velkommen til PLATTFORM shift+ [/feature_headline]

 

PLATTFORM shift+ er et stort samarbeidsprosjekt finansiert av  EU-kommisjonen gjennom programmet  ”Creative Europe”. Det består av 11 partnere fra 9 land – ti teatre som alle er anerkjente som nasjonalt ledende på sitt felt av teatre for unge mennesker, – og et universitet. Den ledende organisasjonen Pilot Theatre (York, GB) er et av Englands mest anerkjente institusjoner i det å skape forestillinger for ungdom og å utforske innovative tilnærminger når det gjelder produksjon og distribusjon av ungdomsteater.

Det artistiske nettverket er opprettet for å møte de nye utfordringene som det er å skape teater for unge mennesker i den digitale tidsalderen. Partnerne har sett et påtrengende behov for å engasjere seg i digital teknologi for å forstå sin målgruppe.  Dagens unge mennesker er digitale innfødte som beveger seg naturlig mellom reelle og virtuelle verdener.  For dem må teater samsvare med denne nye realiteten for å kunne opprettholde og dyrke eksisterende publikum og bygge nye målgrupper i framtida.  Dette vil gjøre teateret i stand til å portrettere unge menneskers hverdagsliv og inspirere dem til å tro på teateret som et unikt levende medium også for moderne tider.

For å oppnå dette ønsker partnerne å satse på en internasjonal profesjonalisering av teaterfolkene i prosjektet.  Et intensivt program av gjensidig relaterte aktiviteter vil oppmuntre til internasjonal utveksling av artister/artistiske produkter og skaffe trening i digital teknologi gjennom praksis og internasjonale kreative fora. Gjennom mer enn 50 ulike aktiviteter vil teaterfolk knyttes direkte sammen med unge mennesker i en kreativ dialog. Som et resultat av denne artistiske utvekslinga vil nettverket innen 4 år (2014 – 2018) utvikle 40 (sam-)produksjoner basert på nyutviklede stykker/konsepter som er relatert til den digitale tidsalderen.

Prosjektet skaper en plattform for å endre teater for unge europeere i dag og sikre teaterets rolle i morgendagens Europa.