Tere tulemast projekti PLATFORM shift+


[feature_headline type=”center” level=”h6″ looks_like=”h2″ ]Tere tulemast projekti PLATFORM shift+ [/feature_headline]

 

PLATFORM shift+ on ulatuslik koostöövõrgustik, mida rahastab Euroopa Komisjoni Loov Euroopa programm. Osalejateks 11 partneriorganisatsiooni 9 riigist – kümme teatrit, mis on kõik omas riigis tunnustatud juhtivate noorteteatritena, ja üks ülikool. Projekti juhib Pilot Theatre Yorki linnast, mis on üks Suurbritannia tuntumaid teatreid, kus luuakse lavastusi noorele publikule ja uuritakse uudseid lähenemisi teatritegemise eri aspektidesse.

Koostöövõrgustik on kutsutud ellu lahendamaks digiajastu väljakutseid teatrilavastuste loomisel noortele. Partnerorganisatsioonid on näinud selget vajadust mõista digitaalset tehnoloogiat oma lavastuste sihtrühmade vaatepunktist. Tänapäeva noored on digitaalsed pärismaalased, kelle jaoks pidev liikumine reaalse ja virtuaalse maailma vahel on loomulik. Teater peab seda mõistma ja arvesse võtma, et hoida tänast ja kasvatada homset publikut. Nõnda saavad teatrid peegeldada noorte inimeste igapäevareaalsust ja aidata neil näha teatrit tänapäevase kordumatu ning elusa väljendusvormina.

Nende eesmärkide saavutamiseks planeerivad partnerorganisatsioonid suurt investeeringut teatripraktikute tööalaste oskuste edendamisse rahvusvahelisel tasandil. Laiaulatuslik sidustegevuste programm julgustab riikidevahelist kunstnike ja teoste vahetust, pakub praktilist väljaõpet digitaalse tehnoloogia vallas ja paneb aluse loomingulistele foorumitele. Enam kui 50 erineva tegevusega toob projekt kokku teatripraktikud ja noore publiku ning viib nad loomingulisse dialoogi. Kunstike vahetuse ja koostöö tulemus on 40 uutel näidenditel/kontseptsioonidel põhinevat (koostöö)lavastust, mis on seotud digiajastu reaalsusega ajavahemikus 2014 – 2018. a.

Projekt loob aluse teatri tähtsustumisele tänapäeva noorte elus ning kindlustab teatri rolli homses Euroopas.